Fordopedia

Ford Taunus/Cortina (1970-1975)

A4.30

Windscreen

100% completed
parts added: 56
parts total: 56
Ford Taunus/Cortina (1970-1975) - Windscreen
Ford Taunus/Cortina (1970-1975) – Windscreen
# Part name   Qty Prod Prod date FINIS Part No.
1 Glass - (windshield) - zone toughened
  1 GB/D 7/70 - 1438301 71BB T03102 DA
  1 D 9/70 - 1438608 71BB C03102 AA
Glass - (windshield) - laminated glass
  1 D 7/70 - 1438302 71BB T03102 EA
  1 D 9/70 - 1438609 71BB C03102 BA
Glass - (windshield) - laminated, tinted
  1 GB/D 7/70 - 1451448 71BB T03102 CA
  1 D 9/70 - 1438610 71BB C03102 CA
Glass - (windshield) - laminated glass
  1 GB 7/70 - 1465385 71BB T03102 BA
Glass - (windshield) - zone toughened, tinted
  1 GB 8/74 - 6029854 75BB T03102 AA
2 Weatherstrip - for glass with toughened zone
Version: CORTINA, TAUNUS, L, GT
  1 GB/D 7/70 - 1451631 71BB T03110 AA
Version: TAUNUS, L, GT
  1 D 9/70 - 1471821 71BB C03110 CA
Version: XL, GXL
  1 GB 7/70 - 6/72 1451632 71BB T03110 BA
Version: XL, GXL
  1 D 9/70 - 10/72 1438838 71BB C03110 AA
Version: XL, GXL
  1 GB 6/72 - 1451631 71BB T03110 AA
Version: XL, GXL
  1 D 10/72 - 1451631 71BB T03110 AA
Version: XL, GXL
  1 D 7/70 - 10/72 1451632 71BB T03110 BA
Version: XL, GXL
  1 D 10/72 - 1471821 71BB C03110 CA
3 Weatherstrip - for laminated glass
Version: CORTINA, L, GTMarket: -S, -CDN
  1 GB 7/70 - 1503794 71BB T03110 EA
Version: TAUNUS, L, GTMarket: +S
  1 D 7/70 - 1451633 71BB T03110 CA
Version: TAUNUS, L, GTMarket: -S
  1 D 9/70 - 1503792 71BB C03110 EA
Version: TAUNUS, L, GTMarket: +S
  1 D 9/70 - 1471820 71BB C03110 DA
Version: XL, GXLMarket: -S, -CDN
  1 D 7/70 - 10/72 1503795 71BB T03110 FA
Version: XL, GXLMarket: +S, +CDN
  1 GB 7/70 - 6/72 1451689 71BB T03110 DA
Version: XL,GXLMarket: -S
  1 D 9/70 - 1503793 71BB C03110 FA
Version: XL,GXLMarket: +S
  1 D 9/70 - 1438839 71BB C03110 BA
Version: TAUNUS, L, GTMarket: -S
  1 D 7/70 - 1503794 71BB T03110 EA
Version: XL, GXLMarket: -S, -CDN
  1 GB 6/72 - 1503794 71BB T03110 EA
Version: XL, GXLMarket: -S
  1 D 10/72 - 1503794 71BB T03110 EA
Version: XL, GXLMarket: -S, -CDN
  1 GB 7/70 - 6/72 1503795 71BB T03110 FA
Version: CORTINA, L, GTMarket: +S, +CDN
  1 D 7/70 - 1451633 71BB T03110 CA
Version: XL, GXLMarket: +S, +CDN
  1 GB 6/72 - 1451633 71BB T03110 CA
Version: XL, GXLMarket: +S
  1 D 10/72 - 1451633 71BB T03110 CA
Version: XL, GXLMarket: +S
  1 D 7/70 - 10/72 1451689 71BB T03110 DA
Version: XL, GXLMarket: -S
  1 D 10/72 - 1503792 71BB C03110 EA
Version: XL, GXLMarket: +S
  1 D 10/72 - 1471820 71BB C03110 DA
4 Moulding
  )-( D 7/70 - 10/72 1506184 SM99D4561ARWX

  )-( GB 7/70 - 6/72 1547970 71BB T03606 AA

  )-( GB 6/72 - 1547969 72BB T03606 AA

  )-( D 7/70 - 10/72 1547404 SM99D4561ARYZ

  )-( D 10/72 - 1547405 SM99D4561ARUV
5
RH 1 D 7/70 - 10/72 1451636 71BB T03194 BA
RH 1 D 9/70 - 10/72 1438949 71BB C03194 AA
RH 1 GB 7/70 - 6/72 1451636 71BB T03194 BA
6
LH 1 D 7/70 - 10/72 1451637 71BB T03195 AA
LH 1 D 9/70 - 10/72 1438950 71BB C03195 AA
LH 1 GB 7/70 - 6/72 1451637 71BB T03195 BA
7 Moulding - upper
  1 D 7/70 - 10/72 1465213 71BB T03144 BA
  1 GB 7/70 - 6/72 1465213 71BB T03144 BA
  1 D 9/70 - 10/72 1438951 71BB C03144 AA
8 Moulding - lower
  1 GB 7/70 - 10/72 1465214 71BB T03148 BA

  1 D 7/70 - 10/72 1465214 71BB T03148 BA
9 Cover - (moulding joint) - upper
  2 GB 7/70 - 6/72 1464527 71BB T42458 BA

  2 GB 6/72 - 1521221 71BB T42458 BB

  2 D 7/70 - 1521221 71BB T42458 BB
10 Cover - (moulding joint) - lower
Market: -CDN
  2 GB 7/70 - 6/72 1451634 71BB T03128 AA

  2 GB 6/72 - 1521223 71BB T03128 AB

  2 D 7/70 - 1521223 71BB T03128 AB